Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2016

Dom tęsknot by Piotr Adamczyk Ania started reading Dom tęsknot by Piotr Adamczyk

August 03 2016

Z Nowym Jorkiem na NY by Magdalena Muszyńska-Chafitz Ania gave 3 stars to Z Nowym Jorkiem na NY by Magdalena Muszyńska-Chafitz
bookshelves: own

July 25 2016

July 05 2015

June 29 2015

The Child in Time by Ian McEwan Ania started reading The Child in Time by Ian McEwan

June 25 2015

Cloud Atlas by David Mitchell Ania gave 5 stars to Cloud Atlas (Paperback) by David Mitchell
bookshelves: own

June 17 2015

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 04 2015

Cloud Atlas by David Mitchell Ania started reading Cloud Atlas by David Mitchell

May 03 2015

May 01 2015

The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro Ania gave 4 stars to The Remains of the Day (Paperback) by Kazuo Ishiguro
bookshelves: own

April 27 2015

Dec 10

Editors

20:00–23:59 Progresja Music Zone (Fort Wola 22, Warszawa) Add this event to a calendar application
https://www.facebook.com/events/963548930336253/

Koncert w ramach europejskiej trasy zespołu związanej z wydaniem nowego albumu planowanego na jesień tego roku.
Editorsi wystąpią w Polsce dwukrotnie - oprócz koncertu w Warszawie zespół zagra także dzień później w Poznaniu.

wejście: 19:00
cena biletów: 110/120pln
miejsce zakupu: www.go-ahead.pl, www.progresja.com, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.ticketpro.pl, www.biletomat.pl oraz sklepy sieci Empik, Media Markt i Saturn

April 26 2015

April 19 2015

The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro Ania started reading The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl